Informace

Než začnu stavět svůj dům potřebuji územní rozhodnutí

Nejprve musíte získat  tzv. územní rozhodnutí, které specifikuje umístění Vaší stavby a je podkladem pro zpracování dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Územní rozhodnutím ale nemusí být pouze rozhodnutím o umístění stavby, ale potřebujete jej také pokud například chcete změnit využití daného území či-li chcete-li změnit způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití,

změnit  stavbu a změnit vliv stavby na využití území nebo chcete-li rozdělit či scelit určité pozemky anebo se jedná o  rozhodnutí o ochranném pásmu, které chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky.

Copyright © 2011-2012 Redes spol. s r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek, e-shopu a webdesign Web-S.eu