Informace

Autorské právo


Tato firemní prezentace (webové stránky www.redes.cz) je vytvořena za účelem osobní informovanosti svých uživatelů. Všechny grafické prvky, fotografie, obrázky, texty a jiné obsahové prvky, které jsou prezentovány na těchto stránkách, jsou předmětem práv ochrany duševního vlastnictví majitele těchto webových stránek . Prvky webových stránek jsou rovněž chráněny zákony o obchodním tajemství, nefér konkurenci a dalšími zákony a nesmí být kopírovány nebo imitovány celé ani po částech. Duševní vlastnictví těchto webových stránek se nesmí kopírovat, reprodukovat, měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, vytvářet odvozeniny, nahrávat, přenášet nebo distribuovat žádným způsobem bez předchozího písemného svolení majitele těchto webových stránek. Kromě rozsahu vyžadovaného zákonem nebo jako je zde výslovně uvedeno žádný obsah anebo informace nesmí být dekompilovány, modifikovány, reprodukovány, publikovány, překládány do některého jazyka nebo počítačového jazyka, přenášeny v libovolné formě nebo libovolnými prostředky, prodávány nebo distribuovány bez předchozího písemného svolení majitele těchto webových stránek. Nesmíte vyrábět, prodávat, nabízet k prodeji, měnit, reprodukovat, zobrazovat, veřejně představovat, dovážet, distribuovat, přenášet nebo jinak používat obsah, pokud k tomu nemáte písemné svolení majitele těchto webových stránek.


Odkazy


Všechny odkazy na další webové stránky třetích stran na této webové stránce jsou poskytnuty jen pro vaše pohodlí. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte tuto webovou stránku. Majitel www.redes.cz neřídí a není žádným způsobem zodpovědný za tyto odkazované webové stránky nebo jejich obsah či jejich dostupnost. Majitel www.redes.cz nepodporuje ani neprezentuje tyto webové stránky ani jejich obsah. Webové stránky třetích stran používáte zcela na vlastní nebezpečí. Pokud byste chtěli odkázat jinou webovou stránku na tuto webovou stránku, smíte tak učinit pouze pokud obdržíte předcházející písemné svolení majitele www.redes.cz . Každý takový odkaz musí být vždy pouze na domovskou stránku této webové stránky. Majitel www.redes.cz si vyhrazuje právo odvolat jakékoli povolení udělené odkazu na tuto webovou stránku a odstranit jakýkoli odkaz z této webové stránky z jakéhokoli důvodu a kdykoli bez předchozího upozornění.

Copyright © 2011-2012 Redes spol. s r.o.Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek, e-shopu a webdesign Web-S.eu